Welkom op de website van Bijenlint Zwolle

De website is verbouwd... Huis van Vriendschap is gestopt met het onderhouden van een eigen website. Bijenlint Zwolle gaat zelfstandig verder.

Bijenlint Zwolle

Het doel van het Zwolse Bijenlint is om aaneengesloten tuinen en stukken natuur te voorzien van bloemen.
Door een grote diversiteit in geschikte inheemse soorten kunnen de bijen – en ook andere bestuivers en insecten zoals vlinders – het hele jaar door voldoende stuifmeel en nectar verzamelen waardoor de levenskansen toenemen. Dat is niet alleen goed voor deze dieren maar ook leuk om zelf van te genieten!
Veel andere dieren zoals insecteneters profiteren daar weer van mee. De biodiversiteit neemt dan als het ware vanzelf weer toe!

TvV-bijHET BIJENLINT VAN ZWOLLE geeft informatie en tips, inventariseert de mogelijkheden in Zwolle, deelt nieuws en doet aanbevelingen. Zie deze pagina en onze pagina op Facebook.

HET BIJENLINT VAN ZWOLLE heeft gewerkt aan een film over de nomadische bijenhouders in Transsylvanië.
Tevens werd er een begin gemaakt met een bijenlint van Nederland naar Roemenië.
Meer weten over dit project? Klik op deze link.

Zie ook de volgende berichten & pagina’s:

Nuttige websites

 • bestuivers.nl
 • Bijenlint Zutphen
 • Bijenlint, landelijk
 • WUR.nl…Bijen
 • WUR.nl…Nieuwsbrief
 • bijensterfte.nl Bijensterfte, oorzaken en gevolgen
  (Universiteit Utrecht)
 • bijenhelpdesk.nl & bijenbeheer.nl
  Met name de laatste geeft heel veel nuttige informatie over welke planten geschikt zijn voor welke locatie.
 • drachtplanten.nl/zPLANTBijHotel
  Op deze pagina van drachtplanten.nl heel veel informatie over allerlei wilde bijen, hun voorkomen en de drachtplanten die door deze soorten worden bezocht. Ook wordt aangegeven wanneer maaien van de genoemde planten fataal is (voor veel planten de periode tussen begin mei en eind augustus / half september)
 • ilovebeeing.nl is een social venture die is voortgekomen uit twee stichtingen: The Tipping Point (waar I Love Beeing een project van was) en Business4Bees.
 • zwollegroenstad.nl
  Zwolle Groenstad zet zich in voor een groenere stad en richt zich met name op het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand, vooral op particulier terrein.

Artikelen & presentaties

 • The Bee – A Little Book, Sweet in the Mouth and Bitter in the Belly
  door Henk Beerepoot – een brede, diepgravende verhandeling over de honingbij
 • Waarom de bijen verdwijnen
  Waarom begon zo’n 7 jaar geleden een massale sterfte onder bijenvolken? Marla Spivak onthult vier redenen die elkaar beïnvloeden, met tragische gevolgen.
  Ga naar de TED-talk

Bijenmuziek

btn_facebook

Er wordt voortdurend gewerkt aan deze pagina. Houd deze website in de gaten…